2017. aastal noorte heaks tehtud tegevused

2017. aasta oli tänu kootööpartneritele taas teguderohke ja saime noorte heaks nii mõndagi ära teha. Aitäh headele abistajatele! Mis tehtud sai, loe altpoolt. Kui soovid uuel aastal ka ise õla alla panna, uuri SIIT, kuidas aidata saad. 

2017. aasta Suvekool Prangli saarel

Tänu Rat Race 2017 heategevus- jooksule toimus taaskord Prangli saarel noortele mõeldud Suve-kool.  

Vaatamata sellele, et töö-jõukulusid Suvekooliga ei kaasne, on see üpriski kulukas ettevõtmine, mille jaoks rahas-tuse hankimine on aasta-aastalt olnud keerulisem.  

RuaCrew soov on viia sihtgrupi noored ära igapäevaste ahvatluste küüsist, avardada nende silmaringi erinevate tegevuste ja võimalustega, pakkudes neile sooja sööki ja vahvaid tegevusi. Paljud noored olid Suvekooli alguses tõrksad, kuna mõned kokkulepped ei olnud meeltmööda (nt nutiseadmete kasutamise piirangud), kuid lõplik tagasiside oli siiski väga positiivne ning juba oodatakse järgmist Suvekooli. Kahjuks aga ei saa RuaCrew meeskond lubada, et järgmisel aastal Suvekool taas aset leiaks, kuna ikka ja jälle sõltub see juba rahastajatest.

PÖFF laste- ja noortefilmide alafestival 

Ka selle aasta novembrikuus leidis aset JustFilm, mis on Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) laste- ja noortefilmide alafestival, mis koosneb lastefilmide ja noortefilmide võistlus- programmist ning eriprogrammidest. JustFilmil on alati olnud kaks põhilist programmi: lastefilmide programm ja noortefilmide programm. Lisaks neile kahele on festivalil linastunud ka palju eriprogramme - tänavakultuuri eriprogramm, Vitamiiniprogramm ning laste ja noorte õiguste eriprogramm, mille raames toimuvatele aruteludele on kutsutud ka RuaCrew esindaja.

Koostöös JustFilmiga saavad RuaCrew tugiisikud koos noortega käia vaatamas erinevaid filme ning seejärel filmis kajastatud teemasid ühiselt analüüsida. Kutsume kõiki üles JustFilmi festivali raames erinevaid huvitavaid filme vaatama. Programmiga saate lähemalt tutvuda SIIN.

RuaCrew tuumik käis vaatamas filmi “Kusagil Tonga saarel”. Filmijärgse arutelu viis läbi Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru. Kaasa rääkisid Riigiprokuratuuri arendusnõunik ja kriminoloog Jako Salla ja meie inimene Anna Frank-Viron. Anna mõtteid seoses selle filmiga saate lugeda meie blogist.


Rat Race Tallinn 2017 kontorirottide jooks

Kevadel toimus RatRace Tallinn 2017 kontorirottide jooks, mille osavõtutasudest saadud tulu kingiti MTÜ-le RuaCrew selle aasta Suvekooli korraldamiseks ning tugiisikute koolitusprogrammi läbiviimiseks. Suur tänu veelkord jooksul osalejatele ning RatRace meeskonnale!


Vaimse tervise mess

10.oktoober on rahvusvaheline vaimse tervise päev ning juba neljandat aastat osales RuaCrew VATEK (Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni) liikmena vaimse tervise messil, kus tutvustas ühingu tegevusi ning teenuseid. 


Harku lastekaitsepäev ja Viimsi turvalisusepäev
Käesoleval aastal osales RuaCrew meeskond nii Harku lastekaitsepäeval kui ka Viimsi turvalisusepäeval. Mõlemal üritusel tutvustati enda tegevusi ning küpsetati pannkooke, mida müüdi heategevuslikul eesmärgil

Esmaabi koolitused väikelaste vanematele

2017. aastal korraldas RuaCrew väikelaste vanematele suunatud esmaabi koolituse, mis osutus niivõrd edukaks, et koolitusgrupp komplekteerus paari tunniga. Nii planeeriti 2017. aastasse veel mõned koolituspäevad ja ka uue aasta algusesse. Koolitajaks on Marju Karin, kellel on meditsiiniline haridus, kes omab pikaajalist kogemust ja litsentsi ning on pikalt praktiseerinud erakorralises meditsiinis. Marjul on neli last ja üks lapselaps. Veel on kohti jaanuarikuu koolitusele ja soovi korral planeerime lisakoolitusi kevadesse. Laste tervis ja heaolu on meie kõigi südameasi! :)


Tugiisikute koolitusprogramm

Oktoobrikuu alguses korraldas RuaCrew infopäeva kõigile, kes on tundnud huvi vabatahtliku tugiisiku koolitusprogrammi osas. Osalejaid oli kohal ligi kakskümmend.

Kuu keskel algas uus koolitusprogramm ning sel korral liitus sellel pikal ja huvitaval teekonnal üle kahekümne inimese. RuaCrew meeskond on koolitusteemasid täiendanud ning nii on koolitustundide arv veelgi kasvanud ja teemadering laienenud, nt kuidas märgata ja ennetada noorte enesevigastamist ja suitsiidi, taastava õiguse filosoofia ning kuidas seda rakendada riskikäitumisega noorte seas ja teised olulised teemad. Lisaks toimuvad õhtused kohtumised ministeeriumide ja teiste ametiasutuste esindajatega ning loomulikult ei puudu ka koostööpartnerite asutuste külastused, et anda ülevaadet teenustest, mida sageli ka RuaCrew tuginoored saavad.

Tugiisikute koolitusprogramm 2017 saab teoks tänu Armastan Aidata keskkonnale ja heategevusjooksule Rat Race 2017.


Ka Sinul on võimalik RuaCrew tegevust toetada läbi Armastan Aidata keskkonna! Sisene keskkonda SIIT ja anna oma panus noorte abivajajate aitamisel!