Uued tugiisikud valmis tegudeks!


MTÜ RuaCrew koolitas Armastan Aidata keskkonnast saadud annetuste toel uusi vabatahtlikke tugiisikuid, kes on toeks käitumisraskustega lastele ja noortele.


2016. aasta sügisel alanud koolitusprogramm tugiisikutele toimus kolmandat korda ja sisaldas endast 70 akadeemilist tundi auditoorset tööd ning 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitusperioodi jooksul sai RuaCrew meeskond hinnata inimeste sobivust nimetatud sihtgrupiga tööks ning samuti said ka tulevased tugiisikud ise kaaluda, kas on selleks keeruliseks tööks valmis.

Lisaks külastati koolituse käigus ka erinevaid asutusi, kus tegeletakse samuti antud sihtrühmaga ning kellele meie ühingu kaudu tugiisikuid otsitakse.

Koolitusgruppi kandideeris üle kahekümne osaleja, kellest aktiivselt osales 12.

RuaCrew tugiisiku-teenusele suunab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, nii on tugiisikul tihe kontakt ka vastava ametnikuga ja vajadusel lähedastega.

Tänaseks on kõik tugiisikud saanud endale ka noored, kellega tööd alustatakse, kuid palju abivajavaid noori on tugiisikut ootamas.

2017. aastal jätkatakse tugiisikute koolitamisega ning iga-aastaselt täiendatakse koolitusprogrammi.


Käesoleval aastal tehakse koostööd ka Rat Race´ga, kelle toel saame tugiisikute koolitusprogrammi senisest veelgi enam täiustada ja rõhku panna ka tugiisikute toetamisele, kuna antud sihtgrupiga on töö keeruline ning vajalik on võimaldada tugiisikutele järjepidev supervisioon ja leida võimalusi nende motiveerimiseks, et entusiasm ei raugeks.

Kui tunned, et sooviksid anda ka enda panuse, olles vabatahtlikuks tugiisikuks või õpiabi osutajaks, anna endast märku info@ruacrew.ee .
Eelmine
Koostöö Rat Race´ga
Järgmine
Soovitused lapsevanemale suveks

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: