Ennetusprojekt "Sõbralikkus vs kius"

Projekti „Sõbralikkus vs kius“ raames pakutakse Tallinna koolide algklassidele võimalust osaleda töötubades, kus antakse lastele praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas olla üksteisega arvestav ja olulistest suhtlemisoskustest. Nii lastekaitsetöötajate, alaealiste komisjonide kui ka noorsoopolitseini jõuab üha enam algklasside juhtumeid, kus tegemist on nö koolikiusamisega.

Projekti eesmärgiks on läbi töötubade 2014. aasta lõpuks tõsta 85 Tallinna noore sotsiaalseid oskuseid.

Alaeesmärkideks on sotsiaalsete oskuste arendamine, ühiskonnas aktsepteeritavate suhtlemis- ja käitumisnormide treenimine ning toetamine igapäevaste olukordadega hakkama saamisel.

Projekti raames toimuvad töötoad ühele grupile viiel korral, projekti raames kaasatakse viis gruppi.


 Projekti läbiviijateks on MTÜ RuaCrew koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.

Projekti finantseerib Tallinna Linnavalitsus.

Eelmine
RuaCrew koostööpartnerina Eesti ANK projektis „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“
Järgmine
RuaCrew meeskond osaleb 3. mail Teeme Ära koristustalgutel

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: