Peidetud abivajadus

Viimases „Suud puhtaks“ saates oli teemaks annetamine. Saates käsitletava teema valiku põhjuseks oli hiljuti üldsuse seas tehtud heategevuskampaania, mille raames koguti raha väikese Annabeli ravimise jaoks. See uudis jõudis vast igaühe kõrvu. Vajaminev summa ja veel rohkemgi koguti ulmelise kiirusega. Inimesed abistavad, kui teema neid kõnetab või isiklikult puudutab. Saatekülalisedki nentisid, et inimesed annetavad, kui neil on kellestki või millestki kahju ja üldiselt on loomad ja lapsed need, kelle abistamiseks kõige sagedamini annetatakse.

Seevastu sihtgruppidele, mis ei tekita kaastunnet, nagu näiteks sõltlased, kurikakangelased ja teised negatiivset tähelepanu saanud grupid – nende heaks on toetuse kogumine juba keerulisem ettevõtmine.

MTÜ RuaCrew sihtgrupi moodustavadki need eelpool nimetatud tegelased – kurikakangelased, pätid, sõltlased – nagu pahatihti neile silt külge poogitakse. Need lapsed ja noored ei ole need, kelle lugusid tahetaks kajastada avalikkuse ees, et koguda nende toetamiseks, nõustamiseks ja vaba aja sisustamiseks annetusi. Nende lood on sageli niivõrd võikad ja keerulised, et tekitavad küsimuse – kas see on tõesti võimalik? Inimese abistamine ei tohiks aga sõltuda sellest, kui suurt kaastunnet tema lugu tekitab või kui osavalt lugu meedias kajastatud on.

RuaCrew on ühing, mis tegutseb ilma igasuguse riigi või kohaliku omavalitsuse toetuseta, ühingu eesotsas toimetavad inimesed, kes päevatöö ja perede kõrvalt püüavad leida aega, et arendada teenuseid, koolitada ja toetada neid noori inimesi, kellega sageli tegeleta ei soovita või ei osata. Samuti koolitab ja nõustab ühing inimesi, kes riskikäitumisega noortega tegelevad – vabatahtlikud, lapsevanemad ja spetsialistid. Seega ei ole alati vaja panustada rahaliselt. Kõige hinnalisemad on aeg ning oskused. Saates toodi välja, et inimesed ei anneta sellepärast, et neil ei ole endalgi, kuid see on prioriteetide, hoiakute ja ettevõtlikkuse küsimus. Samuti tuleks rohkem teadvustada andmisest saamise tulu – uued oskused, rõõm ja eneseteostus – need on vaid mõned kasud, mis annetamise ja vabatahtlikku tegevusega kaasas käivad.

Hea on tõdeda, et Eesti inimene panustab üha enam kogukonna ja selle inimeste heaks, kuid kindlasti on meil pikk tee veel käia. Samuti on vastutustundlikke ettevõtteid, kes annavad oma töötajatele vaba päeva vabatahtlikuks tööks või leiavad muu viisi heategevuseks. Neid ettevõtteid tuleb tunnustada ja rohkem sellest rääkida, et ka teised kaasa tuleksid.


Eelmine
Töö „probleemsetega“ vs töö põhjustega
Järgmine
Kusagil Tonga saarel. Või Pranglil.

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: