12. rahvusvaheline EFRJ ( European Forum for Restorative Justice ) taastava õiguse konverents "Just Times: Restorative Justice Responses in Dark Times" toimub 29.-31. mail 2024 Tallinnas.

Toimumiskohaks on Tallinna Ülikooli Konverentsikeskus.

Konverents on seadnud fookuse maailmas toimuvale, nii sõdade kui muude konfliktide ja vägivalla vaates. Konfliktid, sõda ja vägivald vähendavad rahu, õiglust, õigusi ja demokraatiat - väärtusi, mida me sageli peame enesestmõistetavaks. Need võivad tekitada hirmu ja ebakindlust, suurendades samal ajal inimeste (ja keskkonna) haavatavust. Käesolev konverents avab arutelu taastava õiguse rolli üle sõjaolukorras ning erinevate konfliktide ja vägivalla juhtumitele reageerimisel ning meelerahu taastamisel.

Rohkem infot taastava õiguse kohta: https://www.ruacrew.ee/taastav-oigus

Konverentsi peakorraldajaks on European Forum for Restorative Justice ning Eesti poolseteks partneriteks on MTÜ RuaCrew, Justiitsministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet.

Konverentsi ametlik leht on SIIN.