MTÜ RuaCrew eetika põhimõtted: 

 • MTÜ RuaCrew eetika põhimõtted on rajatud usaldusele, professionaalsetele töömeetoditele ja MTÜ RuaCrew põhiväärtustele ning on vastavuses Eesti Vabariigi seadustega, ÜRO inimõiguste deklaratsiooni ja lapse õiguste deklaratsiooniga.

 • MTÜ RuaCrew'l on eelarvamustevaba, empaatiline ja kõiki inimesi austav
  suhtumine, sõltumata tema päritolust, haridusest, vanusest, soost, rahvusest, religioonist, jõukusest ja positsioonist.

 • MTÜ RuaCrew kaitseb kliendisuhte usalduslikkust ja peab kinni konfidentsiaalsusest.

 • MTÜ RuaCrew peab kinni suuliselt ja kirjalikult sõlmitud kokkulepetest.

 • MTÜ RuaCrew on avatud uutele ideedele, ettepanekutele ning koostööle, mis
  põhinevad heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

 • MTÜ RuaCrew spetsialistid täiendavad end järjepidevalt erialaselt ning jagavad
  omavahel olulist informatsiooni.

 • MTÜ RuaCrew spetsialistid lähtuvad töös noorte ja peredega oma eriala
  kutse-eetikast.
 • MTÜ RuaCrew järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.