Kodanikuühiskonna Sihtkapitali korraldatud sotsiaalse ettevõtluse taotlusvoorust sai MTÜ RuaCrew toetust projektile „Alaealistele õigusrikkujatele jätkusuutliku rehabilitatsiooniteenuse loomine läbi meeskonna pädevuste tõstmise“, mis leiab aset 1.12.2014 – 31.12.2015.

Konkursile esitati 53 taotlust, millest 15 sai toetust.

Projekti toetussumma: 24 995 eurot

 

Antud projekti raames moodustab ja koolitab RuaCrew oma meeskonna välja, et oldaks pädevad pakkuma rehabilitatsiooniteenust.


Projekti eesmärgiks on RuaCrew meeskond koolitada ning töötada välja vajalikud dokumendid, mille tulemusel hakkab RuaCrew pakkuma professionaalse meeskonnana rehabilitatsiooniteenust.

Selle tulemusena saab pakkuda rehabilitatsiooniteenust alaealistele õigusrikkujatele ja nende peredele, et toetada nende resotsialiseerumist ning ühiskonnas toimetulemist ja vajadusel ka puudega lastele.

Antud teenus on edasiarendus olemasolevatele RuaCrew pakutavatele teenustele, mille toel saab toetada ja jõustada ka lapsevanemaid ja lähivõrgustikku professionaalse meeskonnana.


Oma teenuse osutamisel pakume teenust võimalusel noore kodukeskkonnale lähedal ehk outreach meetodil.

Teenuse pakkumisega alustatakse kevad 2015.

Projekti meeskonda otsitakse hetkel spetsialiste:

  • psühhiaatrit
  • vene keelset eripedagoogi
  • logopeedi
  • tegevusterapeuti


Kui Teil on kontakte või oleksite ise huvitatud, võtke ühendust info@ruacrew.ee


 

Projektijuht:

Annegrete Johanson

annegrete@ruacrew.ee

56 249 259

 

Projekti koordinaator:

Laura Kane

laura@ruacrew.ee

 

Infoseminar koostööpartneritele 12.03.2015

 

Infoseminar koostööpartneritele 16.10.2015 materjalid:

Sotsiaalkindlustusamet

RuaCrew

Kogemusnõustamine

Rajaleidja

 

Jõulueelse seminari kutse   

/blog/rehabilitatsiooniteenuse-seminar-16-10-2015