RuaCrew nähtavaks ja mõjukaks

 

Projektiperiood: 01.04.2014 – 31.01.2015Projekti eesmärgiks on suurendada MTÜ RuaCrew mõjuulatust ja nähtavust läbi turunduskommunikatsiooni strateegia väljatöötamise ja rakendamise.


Projekti raames koolitatakse ühingu tuumikmeeskonda ning arendatakse nende teadmisi turunduses, viiakse läbi kampaania eesmärgiga suurendada ühingu mõjuulatust ja nähtavust nii oma tegevuste sihtgrupi kui ka sidusgrupi seas.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 8 795 eurot.

 

Projektijuht: Annegrete Johanson


Maikuust augustikuuni toimusid turunduskoolitused-mentorlus Aune Lillemetsa juhendamisel, mille raames on valmimas dokument 2014-2015. aastaks. Augustist läheb lahti suurem müügitöö uutele KOV-dele ja partneritele.


RuaCrew on käesoleval aastal planeerinud osalemist mitmetel suurematel üritustel nagu nt:

Arvamusfestivali laste ja perede teemalava 15.august

Tallinna Noortenädal, Rotermanni kvartalis, 10.september

Viimsi Turvalisusepäev, Viimsi, 13.september

Vaimse Tervise Mess, Tallinn, 10.oktoober

Laps ja Pere mess, Saku Suurhallis, 15.-16.november


Projekti raames valminud dokumendid on leitavad RuaCrew alalehelt.