Projekti „Sõbralikkus vs kius“ raames pakutakse Tallinna koolide algklassidele võimalust osaleda
töötubades, kus antakse lastele praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas olla üksteisega arvestav ja olulistest suhtlemisoskustest. Nii lastekaitsetöötajate, alaealiste komisjonide kui ka noorsoopolitseini jõuab üha enam algklasside juhtumeid, kus tegemist on nö koolikiusamisega.

Projekti eesmärgiks on läbi töötubade 2014. aasta lõpuks tõsta 85 Tallinna noore sotsiaalseid oskuseid.

Alaeesmärkideks
on sotsiaalsete oskuste arendamine, ühiskonnas aktsepteeritavate suhtlemis- ja käitumisnormide treenimine ning toetamine igapäevaste olukordadega hakkama saamisel.

Sõbralikkus vs kius.pdf

Sõbralikkus vs kius_201415õa.pdf

Projekti läbiviijateks on MTÜ RuaCrew koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.

Projekti finantseerib Tallinna Linnavalitsus.

 

Projektijuht:

Annegrete Johanson

Tagasiside:

"Meie kooli 3. klass osales teie poolt väljapakutud projektis "Sõbralikkus vs kius".
Täname meile antud võimaluse eest projektis osaleda. Lastele oli see suurepärane kogemus ja võimalus end avastada ja teistele avada. Eriti tore oli jälgida, kuidas nad osalesid rollimängudes ja üksteisele komplimente tegid. Tore oli jälgida ka laste siirast rõõmu, kui nad said teada, et nendest tegelikult väga hästi arvatakse ja lugu peetakse.
Võimalusel osaleksime kindlasti ka teie järgmistes projektides."

"Tagasisidet jagame Teile heameelega, sest positiivset on alati hea jagada.
Oleme väga rahul, et meil selline võimalus avanes ja teie toredaid noori oma koolis vastuvõtta saime. Mõlema kolmanda klassi klassijuhatajad on väljendanud väga positiivseid emotsioone seoses selle projektiga. Need 5 nädalat andsid õpilastele midagi uut ja jälle erinevat tavapärastest klassitundidest.
Otseseid muutusi õpilaste käitumises pole küll nüüd ja kohe toimunud, kuid hea on kuulda, kuidas nii mõnigi õpitud oskus ikkagi meelde end tuletab igapäevases koolielus. Ühe klassi puhul või tuua välja ka arengu just tolereerimise ja sallimise osas (nt rühmatöö tegemisel ei ole enam neid päris väljatõugatuid, vaid osatakse ja tahetakse koostööd teha kõigiga).
Kokkuvõttes oleme väga tänulikud ja igati rahul.
Aitäh ja jõudu edaspidiseks!"