RuaCrew pakub tellimisel järgmisi koolitusi

Laste ja noortega töötavatele spetsialistidele suunatud koolitused:
 • Taastava õiguse põhimõtted ja väärtused (al 2024.a);

 • Taastav õigus ja konfliktivahendus (al 2024.a);

 • Taastav ring (al 2024.a);

 • Taastav kohtumine (al 2024.a);

 • Turvaline klassiruum;

 • Suhete loomine ja hoidmine kollektiivis;

 • Mobiilne noorsootöö kui sotsiaalpedagoogiline lähenemine;

 • Paha Paul ja pahur Pille - kuidas vältida sildistamist?

 • Südamlikud suhted (suhtlemine kollektiivis, koostöö lapsevanematega, väärtuskonfliktid jmt)

 • Varajane märkamine (laste individuaalsed erisused, temperament, väärtused, erivajadused jmt)

 • Sõltuvusprobleemid;

 • Ennetustöö riskikäitumisega noortega;

 • Meeskonnakoolitus;

 • Jne.
Lapsevanematele:
 • Konfliktidega toimetulemine ja ühiste kokkulepete saavutamine;
 • Vägivald (tutistamine, sakutamine) on ok?!
 • Kasvatusstiilid;
 • Piiride seadmine;
 • Esimese kooliaasta võlu ja valu;
 • Lasteaiaga kohanemine;
 • Piiride seadmine ja enesekehtestamine (reeglid, minasõnumid);
 • Koostöö ja kompromisside leidmine (kaasamine, win-win lahendused);
 • Konfliktist koostööni – jonn või iseloom?
 • Arendav ja turvaline kasvukeskkond (lapse east tulenevad erisused, huvid, erinevas vanuses lapsed peres jmt);
 • Perekond kui väärtuste looja ( väärtuskasvatuse roll, ühiskondlikud normid jmt)
 • Suhtlemispädevused – sotsiaalne ja emotsionaalne intelligentsus;
 • Võrgustik lapse ümber – vanemate koostöömudel, põlvkondade roll ja vastutus (suhted perekonnas, võimalused ja vajadused lähtudes lapse heaolust);
 • Koostöö laps-vanem-õpetaja-haridusasutus;
 • Väldime piinlikkust, kuid säilitame intiimsuse - mida peab laps teadma seksist, sünnitamisest jmt ning kuidas nendel teemadel temaga rääkida;
 • Lapse mäng – kujutlusest reaalsuseks (Vaba mängu olulisus lapse loovuse avaldumises ja positiivse minapildi kujunemises)
 • Sõltuvusprobleemid;
 • Jne.
Kui tunnete huvi mõne teema vastu, mida nimekirjas ei ole, siis küsige julgelt lisa!
Pakkumise saamiseks palun kirjutage: info@ruacrew.ee