Mobiilne noorsootöö (MNT) on ennetustöö, mis hõlmab endas viit võtmeelementi/meetodit:
  • Sotsiaalruumi analüüs on MNT aluseks, mille raames kaardistatakse piirkond, kus tööd tehakse ning viiakse läbi küsitlused nii spetsialistide, noorte, kogukonna elanike kui ettevõtjatega.
  • Tänavatöö ehk noortega luuakse kontakt nende enda kohtumiskohtades (tänav, kaubanduskeskus, park jne);
  • Individuaalne töö, mille raames nõustatakse ja toetatakse noort vastavalt tema vajadusele. Selleks võib olla õpiabi, suhete korrastamine, koolis/arsti/nõustaja jt juures käimine, vaba aja veetmine jne;
  • Töö gruppidega - mobiilses noorsootöös on oluline, et noortegruppe ei nähta mitte ohuna, keda peaks laiali ajama, vaid ressursina, kelles peidus olev ressurss tuleb vaid leida ja neid seejuures toetada. Läbi mitteformaalse tegevuse arendatakse noortes sotsiaalseid oskuseid (suhtlemine, enesekehtestamine, käitumine jne);
  • Kogukonnatöö - tööst noortega jääb ainuüksi väheks, vaja on kaasata töösse ka keskkond, mis noort ümbritseb. Selleks tehakse tööd kogukonnaga läbi erinevate teavitustegevuste, ürituste ning ühistegevuste.
Mobiilne noorsootöö sellises võtmes on RuaCrew edendatav mudel, mis pärineb Saksamaalt 1967.aastast ja mille juured pärinevad USA-st. 
Erinevates riikides on kasutusel erinevad mõisted, mis osaliselt võivad olla teise sisuga, kuid on ka mudeleid, mis tugunevad samadele printsiipidel ja sisaldavad samu elemente, kuid kannavad teist nime.Rohkem infot: