Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine keskendub probleemilahendusele või tegeleb probleemide ennetamisega.
Eesmärgiks on toetada üksikisiku või inimesterühma paremat toimetulekut ja põhieesmärgile (nt eakohasele õppimisele ja normikohasele käitumisele) keskendumist.

Peamisteks murekohtadeks, millega nõustamisele pöördutakse:
koolitõrkest ülesaamine, kiusamisolukordade ohjamine ja ennetamine, käitumisprobleemid, keelatud ainete tarvitamine, suhteprobleemid.

Kui lapsevanemana märkate oma lapse käitumis- või suhtlemisprobleeme ning ei oska olukorda lahendada, võib nõu pidada sotsiaalpedagoogiga.
Oluline on lapsega usaldusliku suhte olemasolu ja selle hoidmine. Probleeme tekitavad lapsed, kellel on midagi hingel. Seega tuleb kaevuda veidi sügavamale. Oluline on seetõttu mõista, mis tekitab lapses sellise käitumise ja kuidas teda hinnanguvabalt toetada saab.