Tagasiside noortelt

Kiusamise ennetamise töötoad klassidele

6. klass

Kokkuvõtvalt tõid õpilased tagasisides välja järgmist: Enamus õpilasi ütlesid, et neile väga meeldisid töötubade raames läbi viidud grupitööd. Mõned lapsed lisasid, et eelkõige meeldis neile grupina kiusamise teemalist plakatit teha ning teistele esitleda.

Lisaks tõid mitmed õpilased välja, et neile meeldis, kuidas töötubade raames käsitleti nende jaoks olulisi teemasid (vägivald, kiusamine, emotsioonidega toimetulek jne). Samuti pidasid mõned õpilased väga oluliseks infot selle kohta, kuidas kiusajaga edasi tegeletakse ning millised võivad olla erinevad kiusamise tagajärjed.

2. klass
Kõigile õpilastele meeldisid just temaatilised kuid mängulised ülesanded. Mängulisi ja loovaid ülesandeid tegid nad suure rõõmuga kaasa. 

Samuti tõid õpilased välja, et neile meeldisid pisikesed iseseisvad „kodutööd“. Ka paarilisega koostöö meeldis enamusele õpilastele.  

Üks õpilane lisas, et tema sai nendest töötubadest isiklikult palju olulist infot, mida enda igapäevaelus rakendada ja mille kohta ta varem midagi ei teadnud. 

6. klass

"Mulle väga meeldis. Minu arvates oli tore töötada koos oma klassikaaslastega. Ma õppisin neid paremini tundma. Eriti meeldis mulle esimene päev, kus saime kasutada erinevaid pille. Sain teada uusi pille ja kuidas neid kasutada. Minu arvates muutis see meie klassi ühtsemaks ja saime üksteise kohta rohkem teada."

"Mina arvan, et need toimunud koosolekud on toonud ainult head. Näiteks juba pärast esimest korda tundsin kummaliselt, et klass oli palju ühtsem ja seal oli parem olla. Järgmistel kordadel oli sama tagajärg ning kõigi viie korra jooksul sain rohkem teadlikuks kiusamisest. Samuti tundub mulle, et narritamist on vähem ja kõik saavad paremini läbi. Minu arust olid need korrad väga huvitavad ja nende mõju väga meeldiv ja huvitav. Jäädes anonüümseks tunnistan, et varem oli siin klassis üks tüdruk, kellega ma eriti hästi läbi ei saanud, mitte midagi hullu, ei, ei, lihtsalt me eriti ei suhelnud. Nüüd aga saame hästi läbi ja oleme head sõbrad. Aitäh!!"

"Minu arust oli väga lahe. Õppisime kindlasti oma klassiga rohkem koostööd tegema. Sain rohkem teada kiusamise kohta. Mulle meeldis seekord kui kõik pidid üksteisele komplimente tegema. Oli väga lõbus."

"See oli tore kogemus, vaheldus tavalisele kooli tunnile. Mulle meeldis kiusaja ja kiusatava joonistamine ja kirjeldamine. Rühmatööd olid ka väga lõbusad ja said teistega suhelda. Mulle meeldis kõik."

"Mulle meeldis see väga. Mulle meeldis, et see oli teiste tundide ajal, sest siis jäid teised tunnid ära ja ei pidanud selle pärast peale tunde kooli jääma. Mulle meeldis mida me tegime, sest see oli huvitav ja lõbus. Pillidega mängimine oli tore ja mulle meeldis pilte joonistada. Kuigi see ei õpetanud mulle eriti midagi, sest ma ei kiusa teisi koolis ja mind ei kiusata samuti. Siiski oli see tore kogemus. Tänan teid väga!" 

"Mulle see meeldis. Mulle tundub ka, et nüüd narritakse teiste kallal vähe. Ja minu meelest oli see tore, vahva ja huvitav. See oli ka õpetlik. Ma arvan, et see aitas. Ja koos oli lõbus ülesandeid teha." 

"Mulle meeldis see, et saime mängida erinevate muusika pillidega ning me saime rühmatööd teha. Pärast seda olen klassikaaslastega rohkem suhtlema hakanud. Mulle meeldis see sellepärast ka et tunnid jäid ära."


Tagasiside klassijuhatajatelt

Mustamäe Gümnaasium
"Lastele tutvustati läbi erinevate tegevuste koolikiusamist. Räägiti sellest, kuidas sellistes olukordades käituda ja millised võiksid olla erinevad lahendused. Toimusid erinevad mängulised tegevused, kus lapsed pidid mõtlema, arutlema, tegema koostööd ja arvestama kaaslastega. Lastele ettevõtmine meeldis."