MTÜ RuaCrew töötoad kiusamise ennetamiseks

Töötubade eesmärgiks on kasvatada lastes suhtlemisoskuseid, sallivust ning üksteisega arvestamist. Oskused, mis on vajalikud meie kõigi igapäevases elus. Mõned lapsed ja noored on aktiivsemad kui teised ning võivad seetõttu sageli sattuda probleemide keskele. Antud kohtumiste raames antakse edasi erinevaid meetodeid kasutades tehnikaid ning mõtteid, kuidas käituda nii, et see oleks aktsepteeritav erinevatele osapooltele. Võtmesõnadeks on koostöö arendamine, sallivuse ja mõistmise kasvatamine.

Käsitletavad teemad:
  1. Meeskonnatöö. Arendatakse laste omavahelist koostööd ja toimimist meeskonnana. Üksteisega arvestamine.
  2. Komplimendid. Kuidas komplimente teha ja vastu võtta? Positiivse leidmine igas klassikaaslases ja julgus selle väljaütlemisel.
  3. Kiusamise olemus. Mis on kiusamine? Kui palju sellest teame ja tajume? Millised on kiusamise liigid. Kiusaja, kiusatava ja pealtvaataja rolli tajumine, arutamine kuidas olukorda muuta.
  4. Emotsioonid ja nende väljendamine. Milliseid emotsioone me teame?Kuidas neid väljendada nii, et sellest ei tekiks pahandust? Kuidas oma emotsioonidega toime tulla?
  5. Konfliktidega toimetulek. Konfliktide olemus. Kuidas konflikte ennetada ja kuidas nendega toime tulla?
  6. Väärtused. Mis on meie väärtused? Mis on head, mis on halvad?

Kestvus: Ühe kohtumise kestvus 45 minutit.

Töötoa maksumus sõltub asukohast. Tallinnas on töötoa maksumuseks 120 eurot arve alusel.