Sotsiaalsete oskuste arendamise rühmatööd keskenduvad erinevate eluks vajalike oskuste arendamisele läbi mitte-formaalse õppemeetodite (rollimängud, rühmatööd, diskussioonid, loovtegevused jne).

Käsitletakse teemasid alustades suhtlemisoskustest kuni seksuaalkasvatuse ning sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseni.

 

Rühmad komplekteeritakse vastavalt vanusele:

1.-4. klass

5.-6. klass

7.-9. klass

10.-12. klass

 

Rühmade kestvuseks on enamasti 1,5 tundi ning programmi kestvuseks on 3 - 9 kuud.

Rühmad toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.

RC_Sotsiaalsete oskuste arendamise rühmatööd 2014.doc


Juhendajad:

Annegrete Johanson

Anna Frank-Viron

Anna Makarova