MTÜ RuaCrew on loodud 2009. aastal, eesmärgiga ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning aidata nende lahendamisele kaasa.

Ühingu missiooniks on noorte ja perede toetamine, et tagada neile parem hakkama saamine täna ja tulevikus.

RuaCrew visiooniks on  olla taastava õiguse kompetentsikeskuseks Eestis ning riskikäitumisega noorte teemadel huvikaitse- ja kaasamise organisatsioon.

RuaCrew põhiväärtusteks on ausus, sallivus, abistamine ja vastutustunne.


RuaCrew peamiseks töömudeliks on mobiilne noorsootöö - sotsiaalpedagoogiline mudel, mis hõlmab endas tänavatööd, nii noortegruppide kui ka individuaalselt noortega ning kogukonna- ja võrgustikutööd.

Meile on olulisel kohal ennetustöö, paindlikkus, tugevustele orienteeritud.
 

RuaCrew põhimeeskonda kuuluvad:Annegrete Johanson
juhatuse liige/ projektijuht/grupijuht/tugiisik/koolitaja/taastava õiguse vahendaja

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister. Annegrete on üks RuaCrew asutajatest ning mobiilse noorsootöö arendaja ja rakendaja, rahvusvahelise organisatsiooni International Society of Mobile Youth Work (ISMO) liige ning taastava õiguse Euroopa katuseorganisatsiooni  European Forum for Restorative Justice (EFRJ) kahe töögrupi liige (Restorative Justice Values and Standards Committee ja Working Group on Gender-Based Violence and Restorative Justice). Igapäevaselt on Annegrete täna arendamas taastava õiguse teenust. Annegretel on kodus kaks imevahvat tütart ning vabal ajal meeldib talle lugeda, sporti teha ning reisida.

annegrete@ruacrew.ee

 

Anna Frank
juhatuse liige/grupijuht/tugiisik/koolitaja

on rõõmsameelne ja otsekohene sotsiaaltöö haridusega naine, kes armastab oma tööd. Lisaks on ta lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži magistriõppes sotsiaalteenuste disaini ja juhtimise. Annal on neli last. Vabal ajal loeb, jookseb, laulab laulukooris, mängib kitarri või magab.

anna@ruacrew.ee


Laura Kane

liige/sotsiaaltöötaja

Laura on lõpetanud sotsiaaltöö erialal ning töötanud nii lastehoius, erinevates noortelaagrites, kohalikus omavalitsuses kui ka Sotsiaalkindlustusametis. Vabal ajal meeldib viibida looduses, tegeleda spordi ja reisimisega ning ülekõige armastab kasse ja koeri.

laura@ruacrew.ee 

Marie Johanson
vabatahtlik